รับจัดกรุ๊ปทัวร์ - พาเที่ยวเลย

รับจัดกรุ๊ปทัวร์

ช่องทางติดต่อบริษัท

บริการรับจัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปครอบครัว กรุ๊ปสัมมนาศึกษาดูงาน


TEAMBUIDING เที่ยวประจำปี ด้วยการบริการที่ประทับใจ ในราคาที่คุณเลือกได้รายละเอียดประกอบการจัดกรุ๊ปส่วนตัว
  1. จำนวนคน
  2. วันที่ หรือเดือน ที่เดินทางโดยประมาณ
  3. สถานที่ และจำนวนวันที่ต้องการไป
  4. งบประมาณต่อท่านที่ตั้งไว้
  5. ลักษณะการท่องเที่ยว เช่น เที่ยวประจำปีของบริษัท , สัมมนาของหน่วยงานราชการ , ท่องเที่ยวของครอบครัว
  6. ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ติดต่อ

ส่งข้อมูลทั้งหมดมายังพาเที่ยวเลยได้ที่

หากส่งข้อมูลไม่ครบทั้ง 6 ข้อ จะทำให้ลูกค้าได้รับโปรแกรมและราคาช้ากว่าปกติค่ะ การทำโปรแกรมนำเสนอจะเรียงลำดับตามการส่งข้อมูลมาให้ก่อนหลังค่ะ เนื่องจากมีลูกค้าที่ต้องการโปรแกรมจำนวนมากค่ะ โดยเจ้าหน้าที่จะรีบทำโปรแกรม และราคาเสนออย่างเร็วที่สุด