Tour - พาเที่ยวเลย


พบทัวร์ ทัวร์กัมพูชา 24 พีเรียดจาก 3 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ทัวร์โค้ด PTWL181653 กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ 3วัน 2คืน

schedule
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
highlight
ไฮไลท์ ชมมหาปราสาทนครวัด สิ่งมหัศจรรย์ของโลก, ล่องเรือโตนเลสาบ, ชมการแสดงระบำอัปสร, ชมปราสาทบันทายสรี ปราสาทบายน และปราสาทตาพรหม, สักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม
Thai AirAsia เริ่มต้น
10,900
จองทัวร์

ทัวร์โค้ด PTWL181654 กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ นครวัด นครธม 3วัน 2คืน

schedule
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
highlight
ไฮไลท์ ชมวัดพนม, ชมพระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล, สักการะพระเจดีย์เงิน, ล่องเรือโตนเลสาบ, ชมมหาปราสาทนครวัด, ชมปราสาทบายน และปราสาทตาพรหม
Thai AirAsia เริ่มต้น
13,900
จองทัวร์

ทัวร์โค้ด PTWL191747 กัมพูชา เสียมเรียบ พนมเปญ 3วัน 2คืน

schedule
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
highlight
ไฮไลท์ ชมมหาปราสาทนครวัด สิ่งมหัศจรรย์ของโลก, ชมวัดพนม, ชมพระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล, สักการะศาลองค์เจ๊กองค์จอม, ชมปราสาทบันทายศรี ปราสาทบายน และปราสาทตาพรหม
Emirates Airlines เริ่มต้น
14,900
จองทัวร์