Tour - พาเที่ยวเลย


พบทัวร์ ทัวร์อินเดีย 304 พีเรียดจาก 31 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ทัวร์โค้ด PTWL192741 ZJAI01 อินเดีย ชัยปุระ อัครา ทัชมาฮาล [เลทส์โก นมัสเต]

schedule
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
highlight
ไฮไลท์ ตะลุยเมืองชัยปุระ ฮาวามาฮาล มนต์เสน่ห์แห่งอินเดีย อนุสรณ์แห่งความรัก ทัชมาฮาล
เริ่มต้น
15,999
จองทัวร์

ทัวร์โค้ด PTWL192222 อินเดีย เสน่ห์แห่งนครสีชมพู ตำนานรักทัชมาฮาล 5วัน 3คืน

schedule
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
highlight
ไฮไลท์ ชมสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลก TAJ MAHAL, ชมป้อมปราการ AMBER FORT, ชมพระราชวังแห่งสายลม HAWA MAHAL, ชมป้อมปราการมรดกโลก AGRA FORT, ชมหอสูง QUTAB MINAR, ชมประตูชัย INDIA GATE, ชมวัดพระพิฆเนศ GANESH TEMPLE
Nok Scoot เริ่มต้น
16,990
จองทัวร์

ทัวร์โค้ด PTWL190884 อินเดีย มหัศจรรย์ ชัยปุระ อัครา 4วัน 2คืน

schedule
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
highlight
ไฮไลท์ ชมสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลก TAJ MAHAL, ชมความงดงามของมรดกโลก AGRA FORT, ตระการตากับป้อมปราการ AMBER FORT, ชมพระราชวังแห่งสายลม HAWA MAHAL, ชมพระราชวังหลวง CITY PALACE, เที่ยวชมสีสันอันสดใสของนครสีชมพู
Thai AirAsia เริ่มต้น
17,900
จองทัวร์

ทัวร์โค้ด PTWL190948 อินเดีย ชัยปุระ อัครา อนุสรณ์รัก ทัชมาฮาล 4วัน 2คืน

schedule
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
highlight
ไฮไลท์ ชื่นชมสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลก ทัชมาฮาล, เที่ยวชมสีสันสดใสของนครสีชมพูเมืองชัยปุระ, ชมพระราชวังแห่งสายลมฮาวา มาฮาล, ตระการตากับป้อมปราการแอมเบอร์อันโดดเด่น, ชมพระราชวังหลวง CITY PALACE, ชื่นชมความงดงามของมรดกโลกอักราฟอร์ด
Thai AirAsia เริ่มต้น
17,900
จองทัวร์

ทัวร์โค้ด PTWL182722 อินเดีย พุทธคยา พาราณสี นมัสการ 2 สังเวชนียสถาน 4วัน 3คืน

schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
highlight
ไฮไลท์ ขึ้นเขาคิชฌกูฏ ชมพระคันธกุฎีสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า, ชมวัดเวฬุวันมหาวิหาร, สักการะธรรมเมกสถูป สถานที่ทรงแสดงปฐมเทศนา, ล่องเรือแม่น้ำคงคาชมเมืองพาราณสี และชมพิธีคงคาอารตี, สักการะพุทธคยาหรือวัดมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้
Thai AirAsia เริ่มต้น
19,900
จองทัวร์

ทัวร์โค้ด PTWL192453 อินเดีย เนปาล เที่ยวฟิน สะพานบุญ 4 สังเวชนียสถาน 6วัน 5คืน

schedule
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
highlight
ไฮไลท์ สักการะมหาเจดีย์พุทธคยา ชมต้นศรีมหาโพธิ์, สักการะธัมเมกขสถูป ชมเจาคันธีสถูป, ไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิบนเขาคิชฌกูฏ, สักการะมหาปรินิพพานสถูป ชมมกุฏพันธนเจดีย์, ชมเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช และวิหารมายาเทวี, ล่องเรือแม่น้ำคงคา
Indigo Air เริ่มต้น
19,990
จองทัวร์

ทัวร์โค้ด PTWL182422 อินเดีย นมัสเต ไหว้พระเสริมบุญ 4 สังเวชนียสถาน 6วัน 5คืน

schedule
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
highlight
ไฮไลท์ เยือนเมืองพุทธคยา เวสาลี กุสินารา ลุมพินี และพาราณสี, นมัสการสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน, ขึ้นเขาคิชฌกูฎ นมัสการถ้ำพระโมลคัลลา ชมกุฏีพระอานนท์ นมัสการมูลคันธกุฎี, ล่องเรือล่องแม่น้ำคงคาชมวิถีชีวิตของชาวฮินดู
Thai AirAsia เริ่มต้น
19,999
จองทัวร์

ทัวร์โค้ด PTWL192491 อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี เลทส์โก มนต์เสน่ห์ภารตะ 5วัน 3คืน

schedule
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
highlight
ไฮไลท์ ชมสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลก TAJ MAHAL, ชมป้อมปราการและพระราชวัง AMBER FORT, ชมพระราชวังกลางน้ำ JAL MAHAL, ชมพระราชวังหลวง CITY PALACE, ชมพระราชวังแห่งสายลม HAWA MAHAL, ชมป้อมปราการมรดกโลก AGRA FORT, ชมบ่อนํ้า CHAND BAORI
Thai Airways เริ่มต้น
19,999
จองทัวร์

ทัวร์โค้ด PTWL192789 ZDEL05 อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี [เลทส์โก มนต์เสน่ห์ภารตะ]

schedule
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
highlight
ไฮไลท์ อินเดีย ดินแดนแห่งมนต์เสน่ห์ ตะลุยเมืองชัยปุระ นมัสการพระพิฆเนศ ฮาวามาฮาลแห่งอินเดีย อนุสรณ์แห่งความรักทัชมาฮาล
Thai Airways เริ่มต้น
19,999
จองทัวร์
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 31 โปรแกรม