Tour - พาเที่ยวเลย


พบทัวร์ ทัวร์อินเดีย 220 พีเรียดจาก 30 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ทัวร์โค้ด PTWL190113 อินเดีย Special Time ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 5วัน 2คืน

schedule
ระยะเวลา 5 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
highlight
ไฮไลท์ ชมสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลก TAJ MAHAL, ชมความงดงามของมรดกโลก AGRA FORT, ตระการตากับป้อมปราการ AMBER FORT, ชมพระราชวังแห่งสายลม HAWA MAHAL, เข้าชมกุตุบมีนาร์สัญลักษณ์แห่งหนึ่งของกรุงนิวเดลี
Nok Scoot เริ่มต้น
14,900
จองทัวร์

ทัวร์โค้ด PTWL190650 อินเดีย รักนิรันดร์ ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 5วัน 2คืน

schedule
ระยะเวลา 5 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
highlight
ไฮไลท์ ชมสีสันสดใสของนครสีชมพูเมืองชัยปุระ, ตระการตากับป้อมปราการแอมเบอร์, ชมสิ่งเลอค่าในซิตี้ พาเลส, ชมทัชมาฮาล สถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลก, ชมความงดงามของมรดกโลกอักราฟอร์ด, เก็บภาพกับมรดกโลกกุตุบมีนาร์,
Nok Scoot เริ่มต้น
14,990
จองทัวร์

ทัวร์โค้ด PTWL190884 อินเดีย มหัศจรรย์ ชัยปุระ อัครา 4วัน 2คืน

schedule
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
highlight
ไฮไลท์ ชมสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลก TAJ MAHAL, ชมความงดงามของมรดกโลก AGRA FORT, ตระการตากับป้อมปราการ AMBER FORT, ชมพระราชวังแห่งสายลม HAWA MAHAL, ชมพระราชวังหลวง CITY PALACE, เที่ยวชมสีสันอันสดใสของนครสีชมพู
Thai AirAsia เริ่มต้น
15,900
จองทัวร์

ทัวร์โค้ด PTWL182469 อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 4วัน 2คืน

schedule
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
highlight
ไฮไลท์ ชมนครสีชมพูเมืองชัยปุระ เมืองหลักของราชสถาน, ชมพระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม, ชมป้อมปราการ Amber fort, ชมทัชมาฮาลอนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อ และอักราฟอร์ดป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่
Thai AirAsia เริ่มต้น
16,888
จองทัวร์

ทัวร์โค้ด PTWL192222 อินเดีย เสน่ห์แห่งนครสีชมพู ตำนานรักทัชมาฮาล 5วัน 3คืน

schedule
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
highlight
ไฮไลท์ ชมสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลก TAJ MAHAL, ชมป้อมปราการ AMBER FORT, ชมพระราชวังแห่งสายลม HAWA MAHAL, ชมป้อมปราการมรดกโลก AGRA FORT, ชมหอสูง QUTAB MINAR, ชมประตูชัย INDIA GATE, ชมวัดพระพิฆเนศ GANESH TEMPLE
Nok Scoot เริ่มต้น
16,990
จองทัวร์

ทัวร์โค้ด PTWL190948 อินเดีย ชัยปุระ อัครา อนุสรณ์รัก ทัชมาฮาล 4วัน 2คืน

schedule
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
highlight
ไฮไลท์ ชื่นชมสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลก ทัชมาฮาล, เที่ยวชมสีสันสดใสของนครสีชมพูเมืองชัยปุระ, ชมพระราชวังแห่งสายลมฮาวา มาฮาล, ตระการตากับป้อมปราการแอมเบอร์อันโดดเด่น, ชมพระราชวังหลวง CITY PALACE, ชื่นชมความงดงามของมรดกโลกอักราฟอร์ด
Thai AirAsia เริ่มต้น
17,900
จองทัวร์

ทัวร์โค้ด PTWL182722 อินเดีย พุทธคยา พาราณสี นมัสการ 2 สังเวชนียสถาน 4วัน 3คืน

schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
highlight
ไฮไลท์ ขึ้นเขาคิชฌกูฏ ชมพระคันธกุฎีสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า, ชมวัดเวฬุวันมหาวิหาร, สักการะธรรมเมกสถูป สถานที่ทรงแสดงปฐมเทศนา, ล่องเรือแม่น้ำคงคาชมเมืองพาราณสี และชมพิธีคงคาอารตี, สักการะพุทธคยาหรือวัดมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้
Thai AirAsia เริ่มต้น
18,900
จองทัวร์

ทัวร์โค้ด PTWL192055 อินเดีย มหาเสน่ห์ นครสีชมพู ทัชมาฮาล เดลี 6วัน 3คืน

schedule
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
highlight
ไฮไลท์ ชมสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลก TAJ MAHAL, ชมป้อมปราการมรดกโลก AGRA FORT, ชมป้อมปราการ AMBER FORT, ชมวัดอักษราธรรม Delhi Akshardham, ชมพระราชวังแห่งสายลม HAWA MAHAL, ชมพระราชวังหลวง CITY PALACE, ชมวัดดอกบัว LOTUS TEMPLE,
Thai Airways เริ่มต้น
18,990
จองทัวร์

ทัวร์โค้ด PTWL182422 อินเดีย นมัสเต ไหว้พระเสริมบุญ 4 สังเวชนียสถาน 6วัน 5คืน

schedule
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
highlight
ไฮไลท์ เยือนเมืองพุทธคยา เวสาลี กุสินารา ลุมพินี และพาราณสี, นมัสการสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน, ขึ้นเขาคิชฌกูฎ นมัสการถ้ำพระโมลคัลลา ชมกุฏีพระอานนท์ นมัสการมูลคันธกุฎี, ล่องเรือล่องแม่น้ำคงคาชมวิถีชีวิตของชาวฮินดู
Thai AirAsia เริ่มต้น
19,999
จองทัวร์

ทัวร์โค้ด PTWL191801 อินเดีย เนปาล ปลื้มปริ่ม อิ่มบุญ 4 สังเวชนียสถาน 6วัน 5คืน

schedule
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
highlight
ไฮไลท์ ชมเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช สถานที่ประสูติ, สักการะมหาเจดีย์พุทธคยา สวดมนต์นั่งสมาธิใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้, สักการะธัมเมกขสถูป สถานที่แสดงปฐมเทศนา, สักการะมหาปรินิพพานสถูป สถานที่ปรินิพพาน, เข้าชมพิพิธภัณฑ์เมืองสารนาถ, ล่องเรือแม่น้ำคงคา
Thai AirAsia เริ่มต้น
20,990
จองทัวร์
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 30 โปรแกรม