Tour - พาเที่ยวเลย


พบทัวร์ ทัวร์มาเลเซีย 40 พีเรียดจาก 6 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ทัวร์โค้ด PTWL181245 มาเลเซีย THE FLASH MALAYSIA 3วัน 2คืน

schedule
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
highlight
ไฮไลท์ เยือนนครแห่งอนาคตปุตราจายา, สัมผัสดินแดนสวิตเซอร์แลนด์แห่งมาเลเซีย คาเมร่อนไฮแลนด์ ชมน้ำตกเลคอิสกันดา, นั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาเก็นติ้ง, ชมวัดชิน สวี และวัดถ้ำบาตู, ชมพระราชวังอิสตันน่า, ถ่ายรูปกับตึกแฝดระฟ้าปิโตรนัส
Malaysia Airlines เริ่มต้น
6,999
จองทัวร์

ทัวร์โค้ด PTWL200393 มาเลเซีย คาเมรอน เก็นติ้ง กัวลาลัมปอร์ ปุตราจายา 3วัน 2คืน

schedule
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
highlight
ไฮไลท์ นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาเก็นติ้ง ไฮแลนด์, ชมวัดถ้ำบาตู, ชมบรรยากาศของคาเมรอน ไฮแลนด์, ชมจัตุรัสเมอร์เดก้า, ถ่ายรูปน้ำตกอิสกานด้า, ถ่ายรูปหน้าพระราชวังอิสตาน่าไนการ่า, ถ่ายรูปกับตึกคู่แฝดที่สูงที่สุดในโลกปิโตรนัส, ชมเมืองใหม่ปุตราจายา
Malaysia Airlines เริ่มต้น
9,888
จองทัวร์

ทัวร์โค้ด PTWL191144 มาเลเซีย HILIGHT OF MALAYSIA 4วัน 3คืน

schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
highlight
ไฮไลท์ นั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาเก็นติ้ง, เยือนคาเมร่อนไฮแลนด์ ชมน้ำตกเลคอิสกันดา และดอกไม้หลากสีที่ฟาร์มผึ้ง, ชมนครแห่งอนาคตปุตราจายา, ชมเมืองจอร์จทาวน์, ชมวัดถ้ำบาตู วัดไชยมังคลาราม วัดธรรมิการาม วัดเจดีย์หมื่นพระ และวัดเขาเต่า
malindoair เริ่มต้น
9,999
จองทัวร์

ทัวร์โค้ด PTWL200377 มาเลเซีย สิงคโปร์ go to ASEAN 4วัน 3คืน

schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
highlight
ไฮไลท์ ชมถ้ำบาตู, นั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาเก็นติ้ง, ชมจัตุรัสเมอร์เดก้า, ถ่ายรูปคู่กับตึกแฝดปิโตรนัส, มัสยิดลอยน้ำ Malaka Straits Mosque, ชมปากแม่น้ำสิงคโปร์, ไหว้พระวัดพระเขี้ยวแก้ว, ชมน้ำตกยักษ์ ณ Jewel Changi Airport
Malaysia Airlines เริ่มต้น
10,999
จองทัวร์

ทัวร์โค้ด PTWL200378 มาเลเซีย สิงคโปร์ GO INTER 4วัน 3คืน

schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
highlight
ไฮไลท์ นั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาเก็นติ้ง, ชมจัตุรัสเมอร์เดก้า, ถ่ายภาพคู่กับตึกแฝดปิโตรนัส, ชมถ้ำบาตู, ชมพระราชวังแห่งชาติ Istana Negara, ชมมัสยิดลอยน้ำ Malaka Straits Mosque, ชมปากแม่น้ำสิงคโปร์, ชมถนนอลิซาเบธวอล์ค, ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว
Malaysia Airlines เริ่มต้น
12,999
จองทัวร์

ทัวร์โค้ด PTWL200453 มาเลเซีย สิงคโปร์ GO SO FUN 4วัน 3คืน

schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
highlight
ไฮไลท์ นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาเก็นติ้ง, ชมจัตุรัสเมอร์เดก้า, ถ่ายภาพคู่กับตึกแฝดปิโตรนัส, เที่ยวชมเมืองใหม่ปุตราจายา, ชมย่านบ้านเก่าแก่สมัย BABA NYONYA, ชมปากแม่น้ำสิงคโปร์, เที่ยวชมถนนอลิซาเบธวอล์ค, ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว, ชมน้ำตกยักษ์ ณ Jewel Changi Airport
Malaysia Airlines เริ่มต้น
13,999
จองทัวร์