Tour - พาเที่ยวเลย


พบทัวร์ ทัวร์พม่า 988 พีเรียดจาก 78 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ทัวร์โค้ด PTWL192091 พม่า ไหว้พระ ย่างกุ้ง 1วัน

schedule
ระยะเวลา 1 วัน
highlight
ไฮไลท์ สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง, สักการะเจดีย์โบตาทาวน์, ขอพรเทพทันใจและเทพกระซิบ, นมัสการพระนอนตาหวานพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี, นมัสการพระหินอ่อนวัดเจ้าดอจี
NOK Airlines เริ่มต้น
2,992
จองทัวร์

ทัวร์โค้ด PTWL192047 พม่า ไหว้พระ 5 วัดดัง 1วัน

schedule
ระยะเวลา 1 วัน
highlight
ไฮไลท์ สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง, นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี, นมัสการพระพุทธรูปงาทัตจี, นมัสการพระหินอ่อนวัดเจ้าดอจี, ขอพรเทพทันใจและเทพกระซิบ
Thai Lion Air เริ่มต้น
2,999
จองทัวร์

ทัวร์โค้ด PTWL192140 พม่า ไหว้พระ 1วัน

schedule
ระยะเวลา 1 วัน
highlight
ไฮไลท์ สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง, นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี, สักการะเจดีย์โบตาทาวน์, ขอพรเทพทันใจและเทพกระซิบ, สักการะพระเกศาธาตุ ณ วัดบารมี, นมัสการพระพุทธรูปงาทัตจี, ชมปางช้างเผือก
NOK Airlines เริ่มต้น
2,999
จองทัวร์

ทัวร์โค้ด PTWL181111 พม่า ย่างกุ้ง ยิ้มรับบุญ ไหว้พระเต็มวัน 1วัน

schedule
ระยะเวลา 1 วัน
highlight
ไฮไลท์ สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง, นมัสการพระนอนตาหวานพุทธไสยาสน์เจาทัตยี, สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ ขอพรเทพทันใจและเทพกระซิบ, นมัสการพระงาทัตยี, ชมวัดพระหินอ่อน
NOK Airlines เริ่มต้น
3,333
จองทัวร์

ทัวร์โค้ด PTWL192182 พม่า ไหว้พระ 7วัด 1วัน

schedule
ระยะเวลา 1 วัน
highlight
ไฮไลท์ สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง, สักการะเจดีย์โบตาทาวน์, ขอพรเทพทันใจและเทพกระซิบ, นมัสการพระพุทธรูปงาทัตจี, นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี, สักการะพระเกศาธาตุ ณ วัดบารมี, นมัสการพระหินอ่อนวัดเจ้าดอจี, ไหว้พระขอพรที่วัดเอ็งดอยา
Thai AirAsia เริ่มต้น
3,499
จองทัวร์

ทัวร์โค้ด PTWL191399 พม่า ไหว้พระ เที่ยวครบจบวันเดียว 1วัน

schedule
ระยะเวลา 1 วัน
highlight
ไฮไลท์ สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง, นมัสการพระนอนตาหวานพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี, สักการะเจดีย์โบตาทาวน์, ขอพรเทพทันใจและเทพกระซิบ, ชมช้างเผือกคู่บ้านคู่เมือง, นมัสการพระหินอ่อนองค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
NOK Airlines เริ่มต้น
3,899
จองทัวร์

ทัวร์โค้ด PTWL181216 พม่า ย่างกุ้ง มหัศจรรย์ ไหว้พระ 5วัดดัง 1วัน

schedule
ระยะเวลา 1 วัน
highlight
ไฮไลท์ สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง, นมัสการพระนอนตาหวานพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี, นมัสการพระพุทธรูปงาทัตจี, ขอพรเทพทันใจและเทพกระซิบ, สักการะพระหินอ่อน
NOK Airlines เริ่มต้น
3,999
จองทัวร์

ทัวร์โค้ด PTWL192141 พม่า ไหว้พระ 5วัด 1วัน

schedule
ระยะเวลา 1 วัน
highlight
ไฮไลท์ สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง, นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี, สักการะเจดีย์โบตาทาวน์, ขอพรเทพทันใจและเทพกระซิบ, สักการะพระเกศาธาตุ ณ วัดบารมี, นมัสการพระพุทธรูปงาทัตจี, ชมช้างเผือก
NOK Airlines เริ่มต้น
3,999
จองทัวร์

ทัวร์โค้ด PTWL191534 พม่า เที่ยวฟิน อิ่มบุญ ย่างกุ้ง 1วัน

schedule
ระยะเวลา 1 วัน
highlight
ไฮไลท์ สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง, นมัสการพระนอนตาหวานพุทธไสยาสน์เจาทัตยี, นมัสการพระพุทธรูปงาทัตจี, สักการะเจดีย์โบตาทาวน์, ขอพรเทพทันใจและเทพกระซิบ, นมัสการพระหินอ่อน
NOK Airlines เริ่มต้น
4,290
จองทัวร์
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 78 โปรแกรม