Tour - พาเที่ยวเลย


พบทัวร์ ทัวร์พม่า 778 พีเรียดจาก 73 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ทัวร์โค้ด PTWL192091 พม่า ไหว้พระ ย่างกุ้ง 1วัน

schedule
ระยะเวลา 1 วัน
highlight
ไฮไลท์ สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง, สักการะเจดีย์โบตาทาวน์, ขอพรเทพทันใจและเทพกระซิบ, นมัสการพระนอนตาหวานพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี, นมัสการพระหินอ่อนวัดเจ้าดอจี
NOK Airlines เริ่มต้น
2,992
จองทัวร์

ทัวร์โค้ด PTWL181111 พม่า ย่างกุ้ง ยิ้มรับบุญ ไหว้พระเต็มวัน 1วัน

schedule
ระยะเวลา 1 วัน
highlight
ไฮไลท์ สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง, นมัสการพระนอนตาหวานพุทธไสยาสน์เจาทัตยี, สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ ขอพรเทพทันใจและเทพกระซิบ, นมัสการพระงาทัตยี, ชมวัดพระหินอ่อน
NOK Airlines เริ่มต้น
3,333
จองทัวร์
NOK Airlines เริ่มต้น
3,999
จองทัวร์

ทัวร์โค้ด PTWL191814 พม่า ย่างกุ้ง สักการะ มหาบูชาสถาน 2วัน 1คืน

schedule
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
highlight
ไฮไลท์ สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง, สักการะพระเจดีย์คาบาเอ, นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว, นมัสการพระพุทธรูปงาทัตจี, สักการะเจดีย์โบตาทาวน์, ขอพรเทพทันใจและเทพกระซิบ, สักการะพระเกศาธาตุที่วัดบารมี
Thai AirAsia เริ่มต้น
5,990
จองทัวร์

ทัวร์โค้ด PTWL192268 พม่า ย่างกุ้ง มหาบุญ ทันใจ 2วัน 1คืน

schedule
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
hotel
พักโรงแรม 5 ดาว
highlight
ไฮไลท์ สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง, นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี, ชมเจดีย์โกทัตจี, นมัสการพระพุทธรูปงาทัตจี, ชมเจดีย์ชเวโพนพวิน, สักการะเจดีย์โบตาทาวน์, ขอพรเทพทันใจและเทพกระซิบ, สักการะพระเกศาธาตุ ณ เจดีย์ไจ๊กะส่าน และวัดบารมี
Thai AirAsia เริ่มต้น
6,490
จองทัวร์

ทัวร์โค้ด PTWL192275 พม่า 9วัด สำเร็จด้วยบุญ 2วัน 1คืน

schedule
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
highlight
ไฮไลท์ สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง, นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี, นมัสการพระพุทธรูปงาทัตจี, นมัสการพระพุทธรูปพระโกทัตจี, นมัสการพระพุทธรูปเจตุนพญาจี, สักการะเจดีย์โบตาทาวน์, สักการะเจดีย์เอ็งต่อหยา, สักการะพระเกศาธาตุ ณ เจดีย์ไจ๊กะส่าน, ไหว้พระขอพรที่วัดแม๊ะละมุ
NOK Airlines เริ่มต้น
6,555
จองทัวร์

ทัวร์โค้ด PTWL192508 พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม 2วัน 1คืน

schedule
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
highlight
ไฮไลท์ สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง, ชมพระเจดีย์กลางน้ำเยเลพญา, ชมเจดีย์สุเหร่, สักการะเจดีย์โบตาทาวน์ ขอพรเทพทันใจและเทพกระซิบ, นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี, นมัสการพระพุทธรูปงาทัตจี, สักการะพระเกศาธาตุ ณ วัดบารมี, ชมวัดพระหินอ่อน
Thai Lion Air เริ่มต้น
6,588
จองทัวร์

ทัวร์โค้ด PTWL191812 พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม มหาบุญ เสริมบารมี 2วัน 1คืน

schedule
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
highlight
ไฮไลท์ สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง, ชมพระเจดีย์กลางน้ำเยเลพญา, นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี และพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว, สักการะเจดีย์คาบาเอ และเจดีย์โบตาทาวน์, ขอพรเทพทันใจและเทพกระซิบ, สักการะพระเจดีย์เองตอหย่า และเจดีย์สุเล, สักการะพระเกศาธาตุที่วัดบารมี
Thai AirAsia เริ่มต้น
6,599
จองทัวร์

ทัวร์โค้ด PTWL190878 พม่า สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 2วัน 1คืน

schedule
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
highlight
ไฮไลท์ สักการะเจดีย์ไจ๊เข้า, ชมพระเจดีย์กลางนํ้าเยเลพญา, สักการะเจดีย์โบตาทาวน์ และเจดีย์สุเล, สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง, สักการะเจดีย์กาบาเอ เจดีย์ไจ๊กะส่าน เจดีย์เอ่งต่อหย่า และเจดีย์เมียตซอนินเนือง, ขอพรพระเทพทันใจ และเทพกระซิบ
Thai Lion Air เริ่มต้น
6,900
จองทัวร์

ทัวร์โค้ด PTWL192093 พม่า ย่างกุ้ง 2วัน 1คืน

schedule
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
hotel
พักโรงแรม 5 ดาว
highlight
ไฮไลท์ นมัสการพระพุทธรูปหยกขาวลาภมุนี, เข้าชมเจดีย์มหาวิชยะ, ชมวัดพระทอง, สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง, สักการะเจดีย์โบตาทาวน์, ขอพรเทพทันใจและเทพกระซิบ, นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี, นมัสการพระพุทธรูปงาทัตจี, สักการะพระเกศาธาตุ ณ วัดบารมี
Myanmar National Airlines เริ่มต้น
6,996
จองทัวร์
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 73 โปรแกรม