Tour - พาเที่ยวเลย


พบทัวร์ ทัวร์เนปาล 91 พีเรียดจาก 13 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ทัวร์โค้ด PTWL182486 นมัสเต เนปาล อ้อมกอดหิมาลัย 4วัน 3คืน

schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
highlight
ไฮไลท์ ดื่มด่ำกับธรรมชาติที่สวยงามบนเทือกเขานากาโก๊ต, ชมพระราชวังโบราณแห่งเมืองบักตาปูร์, ชมความยิ่งใหญ่ของวิหารนาตโปลา, กราบนมัสการขอพร ณ วัดปศุปฏินาถ, เข้าชมวัดสวยมภูนารถ วัดพุทธนารถ, ชมพระราชวังหนุมานโดก้า
Thai Lion Air เริ่มต้น
18,999
จองทัวร์

ทัวร์โค้ด PTWL191801 อินเดีย เนปาล ปลื้มปริ่ม อิ่มบุญ 4 สังเวชนียสถาน 6วัน 5คืน

schedule
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
highlight
ไฮไลท์ ชมเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช สถานที่ประสูติ, สักการะมหาเจดีย์พุทธคยา สวดมนต์นั่งสมาธิใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้, สักการะธัมเมกขสถูป สถานที่แสดงปฐมเทศนา, สักการะมหาปรินิพพานสถูป สถานที่ปรินิพพาน, เข้าชมพิพิธภัณฑ์เมืองสารนาถ, ล่องเรือแม่น้ำคงคา
Thai AirAsia เริ่มต้น
20,990
จองทัวร์

ทัวร์โค้ด PTWL191803 อินเดีย เนปาล อิ่มบุญ ไหว้ครบ 4 สังเวชนียสถาน 6วัน 5คืน

schedule
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
highlight
ไฮไลท์ ชมเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช สถานที่ประสูติ, สักการะมหาเจดีย์พุทธคยา ชมต้นศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้, สักการะธัมเมกขสถูป สถานที่แสดงปฐมเทศนา, สักการะมหาปรินิพพานสถูป สถานที่ปรินิพพาน, เข้าชมพิพิธภัณฑ์เมืองสารนาถ, ชมวัดไทยพุทธคยา, ล่องเรือแม่น้ำคงคา
Thai AirAsia เริ่มต้น
21,990
จองทัวร์

ทัวร์โค้ด PTWL192054 อินเดีย เนปาล เสริมบุญ เสริมบารมี ครบสูตร 4 สังเวชนียสถาน 6วัน 5คืน

schedule
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
highlight
ไฮไลท์ ชมเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช, สักการะมหาเจดีย์พุทธคยา ชมต้นศรีมหาโพธิ์, สักการะธัมเมกขสถูป, สักการะมหาปรินิพพานสถูป, ชมพิพิธภัณฑ์เมืองสารนาถ, ล่องเรือแม่น้ำคงคา, ขึ้นเขาคิชฌกูฏ, ชมวัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส, ชมมหาวิทยาลัยนาลันทา
Thai AirAsia เริ่มต้น
21,990
จองทัวร์

ทัวร์โค้ด PTWL192062 อินเดีย เนปาล อิ่มบุญ ไหว้ครบ 4 สังเวชนียสถาน 6วัน 5คืน

schedule
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
highlight
ไฮไลท์ ชมเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช, สักการะมหาเจดีย์พุทธคยา ชมต้นศรีมหาโพธิ์, สักการะธัมเมกขสถูป, สักการะมหาปรินิพพานสถูป, เข้าชมพิพิธภัณฑ์เมืองสารนาถ, ล่องเรือแม่น้ำคงคา, ชมวัดไทยพุทธคยา, ชมวัดป่ามหาวัน
Thai AirAsia เริ่มต้น
21,990
จองทัวร์

ทัวร์โค้ด PTWL192056 อินเดีย เนปาล สายบุญ ครบสูตร 4 สังเวชนียสถาน 7วัน 6คืน

schedule
ระยะเวลา 7 วัน 6 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
highlight
ไฮไลท์ ชมเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช, สักการะมหาเจดีย์พุทธคยา ชมต้นศรีมหาโพธิ์, สักการะธัมเมกขสถูป, สักการะมหาปรินิพพานสถูป, เข้าชมพิพิธภัณฑ์เมืองสารนาถ, ล่องเรือแม่น้ำคงคา, มหาวิทยาลัยนาลันทา, ขึ้นเขาคิชฌกูฏ, ชมวัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส
Thai AirAsia เริ่มต้น
23,990
จองทัวร์

ทัวร์โค้ด PTWL190301 อินเดีย เนปาล มหัศจรรย์ สักการะ 4 สังเวชนียสถาน 7วัน 6คืน

schedule
ระยะเวลา 7 วัน 6 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
highlight
ไฮไลท์ ชมพุทธคยา หรือวัดมหาโพธิ์, ชมสังเวชนียสถาน สารนาถ สักการะธรรมเมกสถูป, ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคาชมความสวยงามของเมืองพาราณสี และชมพิธีคงคาอารตี, ชมวิหารมายาเทวี, ชมมหาปรินิพพานวิหาร สักการะมหาปรินิพพานสถูป, ชมวัดเวฬุวันมหาวิหาร
Thai AirAsia เริ่มต้น
24,900
จองทัวร์

ทัวร์โค้ด PTWL191802 อินเดีย เนปาล ครบสูตร 4 สังเวชนียสถาน ขึ้นเขาคิชฌกูฏ 8วัน 7คืน

schedule
ระยะเวลา 8 วัน 7 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
highlight
ไฮไลท์ ชมเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช, สักการะมหาเจดีย์พุทธคยา, สักการะธัมเมกขสถูป, สักการะมหาปรินิพพานสถูป, ขึ้นเขาคิชฌกูฏ, ชมวัดเชตะวันมหาวิหาร, ชมมหาวิทยาลัยนาลันทา, เข้าชมพิพิธภัณฑ์เมืองสารนาถ, ล่องเรือแม่น้ำคงคา, ชมวัดไทยพุทธคยา
Thai AirAsia เริ่มต้น
25,900
จองทัวร์

ทัวร์โค้ด PTWL191697 อินเดีย เนปาล นมัสเต ไหว้พระสวดมนต์ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล 8วัน 7คืน

schedule
ระยะเวลา 8 วัน 7 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
highlight
ไฮไลท์ นมัสการสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน, เยือนเมืองพุทธคยา ราชคฤห์ นาลันทา เวสาลี กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี และพาราณสี, ขึ้นเขาคิชฌกูฎ, ล่องเรือแม่น้ำคงคา
Thai AirAsia เริ่มต้น
25,999
จองทัวร์

ทัวร์โค้ด PTWL191804 อินเดีย เนปาล ครบสูตร 4 สังเวชนียสถาน เขาคิชฌกูฏ 7วัน 6คืน

schedule
ระยะเวลา 7 วัน 6 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
highlight
ไฮไลท์ ชมเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช, สักการะมหาเจดีย์พุทธคยา ชมต้นศรีมหาโพธิ์, สักการะธัมเมกขสถูป, สักการะมหาปรินิพพานสถูป , ชมวัดเวฬุวัน วัดแห่งแรกในพุทธศาสนา, ขึ้นเขาคิชฌกูฏ, เข้าชมพิพิธภัณฑ์เมืองสารนาถ, ชมมหาวิทยาลัยนาลันทา, ล่องเรือแม่น้ำคงคา
Thai AirAsia เริ่มต้น
26,900
จองทัวร์
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 13 โปรแกรม