Tour - พาเที่ยวเลย


พบทัวร์ ทัวร์เนปาล 61 พีเรียดจาก 13 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ทัวร์โค้ด PTWL182486 นมัสเต เนปาล อ้อมกอดหิมาลัย 4วัน 3คืน

schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
highlight
ไฮไลท์ ดื่มด่ำกับธรรมชาติที่สวยงามบนเทือกเขานากาโก๊ต, ชมพระราชวังโบราณแห่งเมืองบักตาปูร์, ชมความยิ่งใหญ่ของวิหารนาตโปลา, กราบนมัสการขอพร ณ วัดปศุปฏินาถ, เข้าชมวัดสวยมภูนารถ วัดพุทธนารถ, ชมพระราชวังหนุมานโดก้า
Thai Lion Air เริ่มต้น
18,999
จองทัวร์

ทัวร์โค้ด PTWL192453 อินเดีย เนปาล เที่ยวฟิน สะพานบุญ 4 สังเวชนียสถาน 6วัน 5คืน

schedule
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
highlight
ไฮไลท์ สักการะมหาเจดีย์พุทธคยา ชมต้นศรีมหาโพธิ์, สักการะธัมเมกขสถูป ชมเจาคันธีสถูป, ไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิบนเขาคิชฌกูฏ, สักการะมหาปรินิพพานสถูป ชมมกุฏพันธนเจดีย์, ชมเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช และวิหารมายาเทวี, ล่องเรือแม่น้ำคงคา
Indigo Air เริ่มต้น
19,990
จองทัวร์

ทัวร์โค้ด PTWL192054 อินเดีย เนปาล เสริมบุญ เสริมบารมี ครบสูตร 4 สังเวชนียสถาน 6วัน 5คืน

schedule
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
highlight
ไฮไลท์ ชมเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช, สักการะมหาเจดีย์พุทธคยา ชมต้นศรีมหาโพธิ์, สักการะธัมเมกขสถูป, สักการะมหาปรินิพพานสถูป, ชมพิพิธภัณฑ์เมืองสารนาถ, ล่องเรือแม่น้ำคงคา, ขึ้นเขาคิชฌกูฏ, ชมวัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส, ชมมหาวิทยาลัยนาลันทา
Thai AirAsia เริ่มต้น
22,990
จองทัวร์

ทัวร์โค้ด PTWL191803 อินเดีย เนปาล อิ่มบุญ ไหว้ครบ 4 สังเวชนียสถาน 6วัน 5คืน

schedule
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
highlight
ไฮไลท์ ชมเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช สถานที่ประสูติ, สักการะมหาเจดีย์พุทธคยา ชมต้นศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้, สักการะธัมเมกขสถูป สถานที่แสดงปฐมเทศนา, สักการะมหาปรินิพพานสถูป สถานที่ปรินิพพาน, เข้าชมพิพิธภัณฑ์เมืองสารนาถ, ชมวัดไทยพุทธคยา, ล่องเรือแม่น้ำคงคา
Thai AirAsia เริ่มต้น
23,990
จองทัวร์

ทัวร์โค้ด PTWL192056 อินเดีย เนปาล สายบุญ ครบสูตร 4 สังเวชนียสถาน 7วัน 6คืน

schedule
ระยะเวลา 7 วัน 6 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
highlight
ไฮไลท์ ชมเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช, สักการะมหาเจดีย์พุทธคยา ชมต้นศรีมหาโพธิ์, สักการะธัมเมกขสถูป, สักการะมหาปรินิพพานสถูป, เข้าชมพิพิธภัณฑ์เมืองสารนาถ, ล่องเรือแม่น้ำคงคา, มหาวิทยาลัยนาลันทา, ขึ้นเขาคิชฌกูฏ, ชมวัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส
Thai AirAsia เริ่มต้น
23,990
จองทัวร์

ทัวร์โค้ด PTWL192062 อินเดีย เนปาล อิ่มบุญ ไหว้ครบ 4 สังเวชนียสถาน 6วัน 5คืน

schedule
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
highlight
ไฮไลท์ ชมเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช, สักการะมหาเจดีย์พุทธคยา ชมต้นศรีมหาโพธิ์, สักการะธัมเมกขสถูป, สักการะมหาปรินิพพานสถูป, เข้าชมพิพิธภัณฑ์เมืองสารนาถ, ล่องเรือแม่น้ำคงคา, ชมวัดไทยพุทธคยา, ชมวัดป่ามหาวัน
Thai AirAsia เริ่มต้น
23,990
จองทัวร์

ทัวร์โค้ด PTWL190301 อินเดีย เนปาล มหัศจรรย์ สักการะ 4 สังเวชนียสถาน 7วัน 6คืน

schedule
ระยะเวลา 7 วัน 6 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
highlight
ไฮไลท์ ชมพุทธคยา หรือวัดมหาโพธิ์, ชมสังเวชนียสถาน สารนาถ สักการะธรรมเมกสถูป, ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคาชมความสวยงามของเมืองพาราณสี และชมพิธีคงคาอารตี, ชมวิหารมายาเทวี, ชมมหาปรินิพพานวิหาร สักการะมหาปรินิพพานสถูป, ชมวัดเวฬุวันมหาวิหาร
Thai AirAsia เริ่มต้น
25,900
จองทัวร์

ทัวร์โค้ด PTWL191802 อินเดีย เนปาล ครบสูตร 4 สังเวชนียสถาน ขึ้นเขาคิชฌกูฏ 8วัน 7คืน

schedule
ระยะเวลา 8 วัน 7 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
highlight
ไฮไลท์ ชมเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช, สักการะมหาเจดีย์พุทธคยา, สักการะธัมเมกขสถูป, สักการะมหาปรินิพพานสถูป, ขึ้นเขาคิชฌกูฏ, ชมวัดเชตะวันมหาวิหาร, ชมมหาวิทยาลัยนาลันทา, เข้าชมพิพิธภัณฑ์เมืองสารนาถ, ล่องเรือแม่น้ำคงคา, ชมวัดไทยพุทธคยา
Thai AirAsia เริ่มต้น
25,900
จองทัวร์

ทัวร์โค้ด PTWL191804 อินเดีย เนปาล ครบสูตร 4 สังเวชนียสถาน เขาคิชฌกูฏ 7วัน 6คืน

schedule
ระยะเวลา 7 วัน 6 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
highlight
ไฮไลท์ ชมเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช, สักการะมหาเจดีย์พุทธคยา ชมต้นศรีมหาโพธิ์, สักการะธัมเมกขสถูป, สักการะมหาปรินิพพานสถูป , ชมวัดเวฬุวัน วัดแห่งแรกในพุทธศาสนา, ขึ้นเขาคิชฌกูฏ, เข้าชมพิพิธภัณฑ์เมืองสารนาถ, ชมมหาวิทยาลัยนาลันทา, ล่องเรือแม่น้ำคงคา
Thai AirAsia เริ่มต้น
26,900
จองทัวร์

ทัวร์โค้ด PTWL181858 เนปาล สุขใจ ในอ้อมกอดหิมาลัย 6วัน 5คืน

schedule
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
highlight
ไฮไลท์ เที่ยวชมนครหลวงกาฐมัณฑุ เมืองมรดกโลก 3 แห่ง, เยี่ยมหมู่บ้านศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดู บันดิปูร์ บนยอดเขาสูงชัน, เยือนเมืองโภครา ล่องเรืองทะเลสาบเฟว่า, ชมพระอาทิตย์ขึ้นในบรรยากาศที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาหิมะ ณ เมืองนากาก๊อต
Thai Lion Air เริ่มต้น
26,999
จองทัวร์
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 13 โปรแกรม