มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง เฮงๆปังๆ 4วัน 3คืน - PTWL181135

มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง เฮงๆปังๆ 4วัน 3คืน

มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง เฮงๆปังๆ 4วัน 3คืน รหัสสินค้า PTWL181135

4 วัน 3 คืน
 /
SOLD OUT
ข้อมูลเพิ่มเติม

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 17 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 6,555 10,455 แสดง รับจอง 34 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
6,555 9,555 9,555
event 20 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 6,555 10,455 แสดง รับจอง 34 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
6,555 9,555 9,555
event 25 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 7,555 11,455 แสดง รับจอง 34 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
7,555 10,555 10,555
event 31 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62 7,555 11,455 แสดง รับจอง 34 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
7,555 10,555 10,555
event 7 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 8,555 12,455 แสดง รับจอง 34 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
8,555 11,555 11,555
event 14 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 8,555 12,455 แสดง รับจอง 34 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
8,555 11,555 11,555
event 21 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 8,555 12,455 แสดง รับจอง 34 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
8,555 11,555 11,555
event 28 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 8,555 12,455 แสดง รับจอง 34 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
8,555 11,555 11,555
event 14 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 9,555 13,455 แสดง รับจอง 34 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
9,555 12,555 12,555
event 20 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 9,555 13,455 แสดง รับจอง 34 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
9,555 12,555 12,555
event 29 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 14,999 18,899 แสดง รับจอง 34 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
14,999 17,999 17,999
event 31 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 14,999 18,899 แสดง รับจอง 34 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
14,999 17,999 17,999
event 1 ม.ค. 63 - 4 ม.ค. 63 13,999 17,899 แสดง รับจอง 34 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
13,999 16,999 16,999
ดูเพิ่มเติม (3 ช่วงวันเดินทาง)
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง