เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน - PTWL182139

เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน

เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน รหัสสินค้า PTWL182139

4 วัน 3 คืน
 /
เริ่ม 11,999 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 17 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 13,900 18,400 แสดง รับจอง 34 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
- 13,900 13,900
event 18 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 13,900 18,400 แสดง รับจอง 34 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
- 13,900 13,900
event 19 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 13,900 18,400 แสดง รับจอง 34 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
- 13,900 13,900
event 20 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 13,900 18,400 แสดง รับจอง 34 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
- 13,900 13,900
event 21 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 11,999 16,499 แสดง รับจอง 34 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
- 11,999 11,999
event 22 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62 11,999 16,499 แสดง รับจอง 34 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
- 11,999 11,999
event 23 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 13,900 18,400 แสดง รับจอง 34 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
- 13,900 13,900
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง