พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินทร์แขวน 3วัน 2คืน - PTWL182367

พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินทร์แขวน 3วัน 2คืน

พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินทร์แขวน 3วัน 2คืน รหัสสินค้า PTWL182367

3 วัน 2 คืน
 /
เริ่ม 12,900 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 21 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63 12,900 15,900 แสดง รับจอง 34 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
12,900 12,500 11,900
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง