ฮ่องกง เซินเจิ้น เลสโก ส้มนำโชค 3วัน 2คืน - PTWL191187

ฮ่องกง เซินเจิ้น เลสโก ส้มนำโชค 3วัน 2คืน

ฮ่องกง เซินเจิ้น เลสโก ส้มนำโชค 3วัน 2คืน รหัสสินค้า PTWL191187

3 วัน 2 คืน
 /
SOLD OUT
ข้อมูลเพิ่มเติม

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 15 ส.ค. 62 - 17 ส.ค. 62 9,999 13,499 แสดง รับจอง 34 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
9,999 9,999 9,999
event 29 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62 8,999 12,499 แสดง รับจอง 34 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
8,999 8,999 8,999
event 5 ก.ย. 62 - 7 ก.ย. 62 9,999 13,499 แสดง รับจอง 34 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
9,999 9,999 9,999
event 19 ก.ย. 62 - 21 ก.ย. 62 8,999 12,499 แสดง รับจอง 34 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
8,999 8,999 8,999
event 10 ต.ค. 62 - 12 ต.ค. 62 9,999 13,499 แสดง รับจอง 34 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
9,999 9,999 9,999
event 17 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62 8,999 12,499 แสดง รับจอง 34 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
8,999 8,999 8,999
event 24 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 9,999 13,499 แสดง รับจอง 34 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
9,999 9,999 9,999
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง