Tour - พาเที่ยวเลย


พบทัวร์ ทัวร์สิงคโปร์ 77 พีเรียดจาก 5 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ทัวร์โค้ด PTWL191137 สิงคโปร์ SUPERB SO SHIOK 3D 3วัน 2คืน

schedule
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
highlight
ไฮไลท์ ถ่ายรูปกับเมอร์ไลออนสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์, ชมน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง, ชมอาคารรัฐสภาเก่า, ขอพรที่วัดเจ้าแม่กวนอิม, อิสระชมการจัดสวนสุดยิ่งใหญ่ GARDEN BY THE BAY, ชมโชว์สุดตระการตา Wonderful Light Show, ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว
Thai Lion Air เริ่มต้น
9,999
จองทัวร์

ทัวร์โค้ด PTWL191142 สิงคโปร์ SUPERB SO SHIOK 3D 3วัน 2คืน

schedule
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
highlight
ไฮไลท์ ชม THE JEWEL CHANGI, ตระการตากับ Wonderful Light Show, ชมอาคารรัฐสภาเก่า และ Elephant Statue, ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน, ชมวิวแม่น้ำสิงคโปร์ ณ ถนนอลิซาเบธวอล์ค, ชมน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง, ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว
Scoot Airlines เริ่มต้น
10,999
จองทัวร์

ทัวร์โค้ด PTWL192408 สิงคโปร์ SUPERB TWO THEME PARK 4วัน 3คืน

schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
highlight
ไฮไลท์ เข้าชมสวนสนุกเลโก้แลนด์ LEGO LAND แห่งแรกในเอเชีย, ชมการแสดงโชว์ Wonder Full Light, ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน, ชมอาคารรัฐสภาเก่า, ชมถนนอลิซาเบธวอล์ค, ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว, ชมน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง, ตระการตากับ THE JEWEL CHANGI
Scoot Airlines เริ่มต้น
17,999
จองทัวร์

ทัวร์โค้ด PTWL191148 สิงคโปร์ SUPERB SYMBOLIC SINGAPORE 3วัน 2คืน

schedule
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
highlight
ไฮไลท์ ตลุยอาณาจักรความบันเทิงระดับโลก UNIVERSAL STUDIO, ล่องเรือ BUMBOAT ชมแสงสีย่านใจกลางเมืองสิงคโปร์, ตระการตากับ WONDERFUL LIGHT SHOW, ชม THE JEWEL CHANGI, ชมวิวแม่น้ำสิงคโปร์ ณ ถนนอลิซาเบธวอล์ค, ชมน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง
Singapore Airlines เริ่มต้น
18,999
จองทัวร์

ทัวร์โค้ด PTWL191143 สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE NEW FULL OPTION 4วัน 3คืน

schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
highlight
ไฮไลท์ ตลุยอาณาจักรยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ, ชม GARDEN BY THE BAY, ล่องเรือ BUMBOAT , ชมรีสอร์ทหรูมารีน่าเบย์แซนส์, ตระการตากับโชว์ Wings of Time, ตื่นตาตื่นใจกับ SINGAPORE RIVER SAFARI, ขึ้นชิงช้าสวรรค์ SINGAPORE FLYER, ชม THE JEWEL CHANGI
Singapore Airlines เริ่มต้น
26,999
จองทัวร์