Tour - พาเที่ยวเลย


พบทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน 19 พีเรียดจาก 3 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ทัวร์โค้ด PTWL191720 ไต้หวัน Promotion Taipei ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน

schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
highlight
ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, ชมโขดหินรูปทรงแปลกตาที่อุทยานเหย่หลิ่ว, เที่ยวชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นอันโด่งดัง, ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ถ่ายรูปสวยๆกับสีสันอันสดใสของหมู่บ้านสายรุ้ง, สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่, ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101
China Airlines เริ่มต้น
14,888
จองทัวร์

ทัวร์โค้ด PTWL200185 ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ฟาร์มแกะชิงจิ้ง อุทยานอาหลีซัน 5วัน 4คืน

schedule
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
highlight
ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปีที่อุทยานอาลีซาน, เยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงแกะชิงจิ้ง, ชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว, นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดจงไถฉาน, ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, เที่ยวชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
China Airlines เริ่มต้น
17,900
จองทัวร์

ทัวร์โค้ด PTWL192046 ไต้หวัน 4วัน 3คืน

schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
highlight
ไฮไลท์ ถ่ายรูปสุดชิคกับหมู่บ้านสายรุ้ง, นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปีที่อุทยานอาลีซาน, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ชมโขดหินรูปร่างแปลกตาที่อุทยานเหย่หลิ่ว, เที่ยวชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นอันโด่งดัง
Thai Airways เริ่มต้น
21,900
จองทัวร์