Tour - พาเที่ยวเลย


พบทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน 867 พีเรียดจาก 71 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ทัวร์โค้ด PTWL182293 ไต้หวัน เซลฟี่..ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 2คืน

schedule
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
highlight
ไฮไลท์ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา, ชมโขดหินรูปทรงแปลกตาที่อุทยานเหย่หลิ่ว, เที่ยวชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นอันโด่งดัง, ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101, สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่, สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Nok Scoot เริ่มต้น
9,999
จองทัวร์

ทัวร์โค้ด PTWL192274 ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา เย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ้น 4วัน 3คืน

schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
highlight
ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, ขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่, ขอพรเรื่องความรักที่วัดหลงซาน, ชมโขดหินรูปร่างแปลกตาที่อุทยานเหย่หลิ่ว, เที่ยวชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นอันโด่งดัง
China Airlines เริ่มต้น
11,999
จองทัวร์

ทัวร์โค้ด PTWL191784 ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป เลสโก จุใจตัวพ่อ 5วัน 3คืน

schedule
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
highlight
ไฮไลท์ ชมโขดหินรูปทรงแปลกตาที่อุทยานเหย่หลิ่ว, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, ปล่อยโคมลอยขงหมิง ณ หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น, ถ่ายรูปสวยๆกับสีสันอันสดใสของหมู่บ้านสายรุ้ง, ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, เที่ยวชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นอันโด่งดัง, เยือนหมู่บ้านทหารโบราณไต้หวัน
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai Lion Air เริ่มต้น
12,878
จองทัวร์

ทัวร์โค้ด PTWL191931 ไต้หวัน SAY HI ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 3คืน

schedule
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
highlight
ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่, เที่ยวชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นอันโด่งดัง, ชมโขดหินรูปทรงแปลกตาที่อุทยานเหย่หลิ่ว, ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101, ขอพรความรัก ณ วัดเสียไห่เฉิงหวง
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Nok Scoot เริ่มต้น
12,888
จองทัวร์

ทัวร์โค้ด PTWL192045 ไต้หวัน ไทเป ไทจง 4วัน 3คืน

schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
highlight
ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง, ขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่, ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101, ชมโขดหินรูปร่างแปลกตาที่อุทยานเหย่หลิ่ว, ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
Thai Viet Jet Air เริ่มต้น
12,900
จองทัวร์

ทัวร์โค้ด PTWL190421 ไต้หวัน โปรโมชั่น 4วัน 3คืน

schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
highlight
ไฮไลท์ ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา, นมัสการศาลเจ้าขงจื๊อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่, ชมโขดหินรูปทรงแปลกตา ณ อุทยานเหย่หลิว, เที่ยวชมสัมผัสบรรยากาศของถนนเก่าจิ่วเฟิ้น, ชมอนุสรณ์สถานวีรชนจงเลี่ยฉือ, ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101
Tiger Air เริ่มต้น
13,555
จองทัวร์

ทัวร์โค้ด PTWL191568 ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป เลสโก สละโสดตัวแม่ 5วัน 3คืน

schedule
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
highlight
ไฮไลท์ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา, ถ่ายรูปสวยๆกับสีสันอันสดใสของหมู่บ้านสายรุ้ง, ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, เที่ยวชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นอันโด่งดัง, ชมโขดหินรูปทรงแปลกตาที่อุทยานเหย่หลิ่ว, ปล่อยโคมขงหมิง ณ หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Nok Scoot เริ่มต้น
13,878
จองทัวร์

ทัวร์โค้ด PTWL191933 ไต้หวัน อาลีซัน สุริยันจันทรา 5วัน 3คืน

schedule
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
highlight
ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่, นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปีที่อุทยานอาลีซาน, ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101, ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ขอพรความรักที่วัดหลงซาน
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Nok Scoot เริ่มต้น
13,888
จองทัวร์

ทัวร์โค้ด PTWL191929 ทัวร์จีน ไต้หวัน ไข่มุกระเบิด ไทจง เย๋หลิ่ว ตึกไทเป 101 5วัน3คืน (XW)

schedule
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
highlight
ไฮไลท์ จีน-เถาหยวน-ผูหลี่–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-ไทจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)-หมู่บ้านจิ่วเฟิน-อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน
local_dining
อาหารจานเด่น เมนูพิเศษ !! แซนวิช และ ชานมไข่มุกไต้หวัน ท่านละ 1 ชุด, ปลาประธานาธิบดี, บุฟเฟ่ต์ ชาบูไต้หวัน, ซีฟู้ดส์ไต้หวัน
pin_drop
สถานที่เที่ยวและช๊อป อิสระช้อปปิ้ง เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ช้อปปิ้ง DUTY FREE ช้อปปิ้งซีเหมินติง
Nok Scoot เริ่มต้น
13,899
จองทัวร์

ทัวร์โค้ด PTWL190383 ไต้หวัน ไทเป ไทจง 4วัน 3คืน

schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
highlight
ไฮไลท์ ถ่ายรูปเก๋ๆคู่กับตึกไทเป 101, ชมโขดหินรูปร่างแปลกตา ณ อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว, เที่ยวชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นเมืองดังยอดฮิตที่ห้ามพลาด, ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา, เยี่ยมชมหมู่บ้านสายรุ้งที่ถูกแต่งแต้มด้วยสีสันตระการตา
Thai Viet Jet Air เริ่มต้น
13,900
จองทัวร์
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 71 โปรแกรม